Kontakt

Zamówienia prosimy składać na:
drukarnia akme
Adres:

AKME Spółka z o.o.

ul. Milionowa 21

93-105 Łódź

Technolog:
technolog akme
Biuro: 

Jakub Krakowiak

jakub krakowiak

Jarosław Sobieszek

jaroslaw sobieszek
Starszy specjalista do spraw poligrafii:

Barbara Zaborska

barbara zaborska
Grafik:

Kamil Miler

kamil miler
Pełne dane firmy:

AKME Spółka z o.o.

ul. Milionowa 21

93-105 Łódź

Numer konta:

Bank PeKaO S.A.

38 1240 3028 1111 0000 2823 1015

Nip: 727 012 74 87

Regon: 471000995

KRS: 0000217558

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 50 000zł |wpłacony w całości