Broszura prezentująca asortyment. 

Format A4, kreda 250g na okąłdce, środki na kredzie 130g. 

Druk kolorowy, folia błysk na okładce. 

Oprawa miękka PUR.