• Teczka na dokumenty o wieloletniej trwałości. Solidna konstrukcja z tektury litej o gr. 2 mm, wzmocnionej płótnem introligatorskim na krawędziach.

  • Projekt

    Akme druk

  • Wykonanie

    Akme druk